RPPG powołało Klub Ekspansji Międzynarodowej

24.04.2024

Przy Radzie Polskich Przedsiębiorców Globalnych powstał Klub Ekspansji Międzynarodowej, będący platformą wymiany wiedzy i doświadczeń o rynkach zagranicznych pomiędzy największymi firmami w Polsce, zrzeszonymi w RPPG, a firmami, które mają aspiracje i potencjał globalny.

„Głównym celem działania Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych jest ochrona polskiego interesu gospodarczego poprzez wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększenie ilości polskich firm globalnych, dlatego też podjęliśmy decyzję o budowie mechanizmu, który da mniejszym firmom cenną wartość jaką mogą uzyskać w ekspansji zagranicznej, którą jest odpowiednia wiedza i doświadczenie, a także możliwość budowy niezbędnych kompetencji w swoich firmach” – powiedział Michał Broniewicz wiceprezes zarządu RPPG.

„Chcemy ten cel osiągnąć poprzez sprawny system wymiany informacji między przedsiębiorcami zaangażowanymi w projekt oraz organizację szeregu wydarzeń tematycznych dedykowanych poszczególnym rynkom zagranicznym, ale też doskonaleniu kompetencji biznesowych takich jak umiejętność zarządzania międzykulturowego, planowania strategii rozwoju, czy dokonywania fuzji i przejęć poza granicami Polski – dodał Grzegorz Piątkowski, prezes zarządu RPPG.

Klub jest adresowany do firm prowadzonych przez polskich przedsiębiorców, które w roku obrotowym poprzedzającym dołączenie do Klubu osiągnęły co najmniej 50 milionów złotych obrotu oraz są obecne na rynkach zagranicznych lub też planują podjęcie działań na takich rynkach. Wniosek o dołączenie do Klubu Ekspansji Międzynarodowej można złożyć poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie https://rppg.pl/index.php/projekty/