Projekty

Głównym celem działania Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych jest ochrona polskiego interesu gospodarczego poprzez wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększenie ilości polskich firm globalnych;

W tym celu Rada powołała do życia Klub Ekspansji Międzynarodowej – platformę wymiany wiedzy i doświadczeń o rynkach zagranicznych pomiędzy największymi firmami w Polsce, zrzeszonymi w RPPG, a firmami, które mają aspiracje i potencjał globalny.

Członkostwo w Klubie Ekspansji Międzynarodowej

Zaproszenie do członkostwa w Klubie adresowane jest do przedsiębiorców, którzy są aktywni na rynkach zagranicznych lub też rozpoczynają ekspansje międzynarodową i eksport swojej marki poza granice Polski;

Członkiem Klubu może być polska firma, która w roku obrotowym poprzedzającym dołączenie do Klubu osiągnęła conajmniej 50 milionów złotych obrotu oraz jest obecna na innych rynkach niż krajowy lub planuje taką działalność.

Bank Informacji o rynkach zagranicznych

System składa się z matrycy geograficznej dotyczącej rynków, na których działają poszczególni członkowie KEM oraz matrycy kompetencji;

Matryca kompetencji opiera się na bazach danych dotyczących: HR, organizacji biznesowych, usług wsparcia biznesu, instytucji finansujących oraz edukacji biznesowej;

Raporty dla członków zainteresowanych ekspansją dotyczące poszczególnych rynków;

Rozpoznanie potrzeb członków KEM w ujęciu geograficznym i merytorycznym;

Wsparcie kontaktowe członków KEM dokonujących wejścia na nowy rynek.

Członkostwo umożliwia udział w:

Platformie wymiany wiedzy, doświadczenia i kontaktów pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, której częścią są najwięksi polscy przedsiębiorcy;

Forum Klubu Ekspansji Międzynarodowej oraz szeregu innych cyklicznych spotkań i webinariów służących edukacji odnośnie rynków zagranicznych oraz kompetencji niezbędnych do działania na tych rynkach;

Networkingu w środowisku biznesowym oraz dialogu z instytucjami publicznymi Polski, Unii Europejskiej oraz Państw Trzecich czy przedstawicielami sektora finansowego.

Wydarzenia

Forum Klubu Ekspansji Międzynarodowej, cykliczne wydarzenie edukacyjne służące wymianie wiedzy i doświadczeń odnośnie rynków zagranicznych oraz takich jak zarządzanie międzykulturowe, M&A, budowanie strategii rozwoju czy finansowanie inwestycji;

Cykliczne spotkania oraz webinaria Klubu;

Spotkania z podmiotami odpowiedzialnymi za kształtowanie rzeczywistości gospodarczej takimi jak administracja rządowa, korpus dyplomatyczny, instytucje europejskie czy przedstawiciele sektora finansowego.

Dołącz do nas

    Dane podmiotu:

    Osoba upoważniona: