O nas

Rada zrzesza polskich przedsiębiorców z różnych branż, regionów Polski,
o różnych przekonaniach politycznych oraz dotyczących biznesu.
Tym co jednoczy członków Rady jest jej główny cel. W pozostałym
zakresie Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych stawia na
różnorodność wartości oraz otwartość na inne poglądy.

Zaproszenie do członkostwa w Radzie Polskich Przedsiębiorców
Globalnych zostało skierowane do dużych polskich firm, których celem
strategicznym jest wyjście oraz utrzymanie się na wielu rynkach
zagranicznych, zaś ich rynek konkurencji jest globalny.

W Polsce funkcjonuje wiele organizacji biznesowych, zarówno tych
ogólnopolskich, jak też i lokalnych. Te organizacje są skoncentrowane
m. in. na sporach ze związkami zawodowymi czy też relacjami biznesu
z konsumentami. Brakuje jednak organizacji, która kładzie akcent na
ekspansję zagraniczną i której członkami są firmy
konkurujące na rynku globalnym.

Sposób działania Rady

1. Reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego oraz członków Rady w relacjach z organami administracji rządowej, samorządowej, w relacjach z instytucjami Unii Europejskiej oraz państw członkowskich; działalność legislacyjna, polegająca na uczestniczeniu w pracach Rządu i Parlamentu nad projektami aktów prawnych. Występowanie w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych jako organizacja społeczna, a także podejmowanie interwencji względem niekorzystnych dla rozwoju polskiego biznesu międzynarodowego zjawisk w polskiej przestrzeni administracyjnej i prawnej. Docelowo utworzenie instytucji Rzecznika Interesu Gospodarczego.
2. Wymiana informacji na temat działalności na rynku globalnym oraz wspieranie ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne, a także organizowanie szkoleń i konsultacji dla firm planujących ekspansję zagraniczną; stworzenie Centrum Kompetencji zapewniającego szkolenia i wymianę informacji oraz know-how w zakresie biznesu globalnego, zarządzania międzykulturowego czy kompetencji technologicznych.
3. Promowanie członków Rady oraz promocja polskiej gospodarki poza granicami Polski, kształtowanie w przestrzeni medialnej, cyfrowej oraz edukacyjnej świadomości ekonomicznej i zrozumienia polskiego interesu gospodarczego wśród społeczeństwa, organizowanie wydarzeń służących promocji celów Rady takich jak konferencje, panele, wystawy czy szkolenia.

Założyciele

Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych została powołana przez przedstawicieli firm takich jak: Adamed, Canpack, Cinkciarz.pl, Columbus Energy, Fakro, G2A, Green Holding, Inter Cars, Maspex, Mercator Medical, Oshee, Rohlig Suus, Selena FM, Synthos, Unimot, Wawrzaszek ISS, Wielton oraz Wiśniowski.

Funkcjonowanie Rady

Wszyscy członkowie Rady podejmują najważniejsze decyzje w trakcie jej Zgromadzenia Ogólnego.

Decyzje o znaczeniu strategicznym oraz nadzór nad pracami Zarządu sprawuje Rada Główna składająca się z 14 przedsiębiorców wyłonionych z grona założycieli. Rada Główna zbiera się raz w miesiącu. Posiedzenia Rady Głównej są otwarte dla wszystkich członków.

Bieżącymi pracami Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych kieruje Zarząd.