Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych

Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych jest związkiem
pracodawców powołanym do życia 1 czerwca 2023 r. przez grupę
polskich przedsiębiorców z największym doświadczeniem oraz
sukcesami w zakresie ekspansji zagranicznej.

Głównym celem działania Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych
jest ochrona polskiego interesu gospodarczego
poprzez wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki
i zwiększenie ilości polskich firm globalnych.

Rada zrzesza polskich przedsiębiorców z różnych branż, regionów Polski,
o różnych przekonaniach politycznych oraz dotyczących biznesu.
Tym co jednoczy członków Rady jest jej główny cel. W pozostałym
zakresie Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych stawia na
różnorodność wartości oraz otwartość na inne poglądy.

Zaproszenie do członkostwa w Radzie Polskich Przedsiębiorców
Globalnych zostało skierowane do dużych polskich firm, których celem
strategicznym jest wyjście oraz utrzymanie się na wielu rynkach
zagranicznych, zaś ich rynek konkurencji jest globalny.

W Polsce funkcjonuje wiele organizacji biznesowych, zarówno tych
ogólnopolskich, jak też i lokalnych. Te organizacje są skoncentrowane
m. in. na sporach ze związkami zawodowymi czy też relacjami biznesu
z konsumentami. Brakowało jednak organizacji, która kładzie akcent na
ekspansję zagraniczną i której członkami są firmy
konkurujące na rynku globalnym.

Aktualności